Privacyverklaring

Algemeen

Fifamé’s Virtual Desk respecteert jouw persoonsgegevens. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacyverklaring. Voor vragen kun je contact opnemen met hello@fifamesvirtualdesk.nl.

 

Overzicht persoonsgegevens die Fifamé’s Virtual Desk verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk: jouw naam, email,  telefoonnummer, bedrijfsgegevens, gegevens die jij op eigen initiatief verstrekt.

 

Met welk doel verzamelt Fifamé’s Virtual Desk persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verlenen van mijn diensten
 • boekhouding
 • juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht.

 

Op basis van welke grondslag verwerkt Fifamé’s Virtual Desk persoonsgegevens?

Bovenstaande doelen vinden hun grondslag in:

 • een overeenkomst
 • wettelijke verplichting
 • op grond van jouw toestemming

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 1. Inzage – Je kunt altijd een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Indien je op basis van inzage je gegevens wil aanpassen, aanvullen of verwijderen, kun je een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Fifamé’s Virtual Desk.
 4. Gegevensoverdracht – Indien jij je gegevens bij een andere aanbieder onder wil brengen, zal ik deze verstrekken in een gestructureerde en algemeen gebruikte en leesbare vorm.

 

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Slotbepaling

Ik raad je aan mijn Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen kan aanbrengen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens verwerk, dan kun je een e-mail sturen naar hello@fifamesvirtualdesk.nl.  

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat laten weten, maar je bent hiertoe niet verplicht. Ook kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Fifamé’s Virtual Desk

Wamelstraat 77, 1106 DM Amsterdam

KvK 72353295

 

Fifamé's Virtual Desk Bedrijfsscan

In 5 simpele stappen meer overzicht en structuur

Vraag hier jouw Bedrijfsscan aan en creër snel en simpel meer overzicht in je business.

Yes! Je aanvraag is ontvangen.